محصولات

رنگ‌های روغنی شیمی لاک

رنگ‌های روغنی شیمی لاک در دو نوع براق و مات ارائه می‌شود.

رنگ‌های یونی لاک

رنگ‌های روغنی یونی لاک در دو نوع براق و نیمه براق ارائه می‌شود.

رنگ‌های پلاستیک و نیم پلاستیک

انواع رنگ‌های پلاستیک و نیم پلاستیک شیمی لاک

رنگ‌های اکریلیک

رنگ سفید اکریلیک شیمی لاک در دو نوع نیم براق ساده و اکو ارائه می‌شود.

به بالای صفحه بردن