مادررنگ پلاستیک

کد رنگ به جدول پایین مراجعه کنید دسته

ku 110-115

ویسکوزیته در دمای اتاق

0.1 ± 1.37

دانسیته

30~ دقیقه

خشک شدن سطحی

1~ ساعت

خشک شدن کامل

کاربرد

مادر رنگ‌های شیمی لاک جهت ایجاد فام‌های متنوع از رنگ‌های پلاستیک و اکریلیک استفاده می‌گردد.

کد رنگنام رنگ
9521مادر رنگ پلاستیک گل ماش
9581مادر رنگ پلاستیک زرد
9599مادر رنگ پلاستیک مشکی
9900مادر رنگ پلاستیک الوان
9534مادر رنگ پلاستیک قرمز
9547مادر رنگ پلاستیک سرمه ای
9559مادر رنگ پلاستیک سبز

نحوه استفاده:

با توجه به فام موردنظر، کافی است درصدی از مادر رنگ‌های شیمی لاک را با رنگ سفید پلاستیک و یا سفید آکریلیک مخلوط نموده و خوب هم زده شود.

به بالای صفحه بردن